Nový nástroj pomôže členským štátom EÚ zatočiť s podvodmi s DPH a získať ušlé miliardy eur

15.05.2019

Členské štáty si budú môcť vďaka tomuto novému systému navzájom promptne vymieňať údaje o DPH a spoločne ich spracúvať, čo povedie k skoršiemu odhaleniu podozrivých sietí. Je ním analýza transakčných sietí (z angl. Transaction Network Analysis - TNA) a prichádza v čase, keď sa v médiách opäť objavili reportáže odhaľujúce obrovské škody, ktoré kriminálne skupiny podvodmi s DPH páchajú na verejných financiách a obohacujú sa tak na úkor čestných daňovníkov.

Na podvod s DPH stačí len chvíľka. Členské štáty preto musia mať k dispozícii nástroje, ktoré im umožnia konať čo najrýchlejšie a najúčinnejšie. Nástroj TNA, ktorý členské štáty začali dnes používať, umožní daňovým orgánom rýchly a jednoduchý prístup k informáciám o cezhraničných transakciách. Budú tak môcť promptne zasiahnuť, keď sa objaví upozornenie na potenciálny podvod s DPH. Tento nástroj vznikol vďaka úzkej spolupráci medzi členskými štátmi a Komisiou. Umožní aj oveľa užšiu spoluprácu v rámci siete odborníkov EÚ na boj proti podvodom (tzv. Eurofisc) pri spoločnej analýze informácií, vďaka ktorej bude možné odhaliť a zachytiť kolotočové podvody tak rýchlo a účinne, ako sa len dá. Zároveň zintenzívni spoluprácu a výmenu informácií medzi daňovými úradníkmi členských štátov. Úradníci združení v sieti Eurofisc tak budú môcť overovať informácie ich porovnaním so záznamami v registroch trestov, s databázami a informáciami, ktorými disponuje Europol a Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF), a koordinovať cezhraničné vyšetrovania.