Nový online nástroj na účely programu zhovievavosti a konaní o urovnaní v prípadoch kartelov a spolupráce v nekartelových prípadoch

20.03.2019

Európska komisia spustila nový online nástroj s názvom eLeniency, ktorého cieľom je uľahčiť podnikom a ich právnym zástupcom predkladanie vyhlásení a dokumentov v rámci konaní o zhovievavosti a urovnaní v prípadoch kartelov, ako aj v rámci spolupráce v nekartelových prípadoch. V rámci konaní o zhovievavosti a urovnaní v prípadoch kartelov, ako aj konaní týkajúcich sa spolupráce v nekartelových prípadoch, už podniky a ich právni zástupcovia majú možnosť predkladať vyhlásenia a dokumenty (písomne aj ústne).

Nástroj eLeniency umožňuje podnikom a ich právnikom v takýchto konaniach predkladať vyhlásenia a podania online - ako súčasť žiadostí o zhovievavosť s cieľom získať oslobodenie od pokút alebo zníženie pokút, ako súčasť konaní o urovnaní, alebo v rámci spolupráce v nekartelových prípadoch. Znamená to, že podniky alebo ich právnici nebudú musieť prísť do priestorov Komisie, aby poskytli ústne vyhlásenia, ako to bolo doteraz.

eLeniency je k dispozícii na https://eleniency.ec.europa.eu, a to 24 hodín denne a 7 dní v týždni.