Opatrenia proti nepoctivým obchodníkom

20.03.2020

Komisia schválila usmernenie týkajúce sa povolenia na vývoz osobných ochranných prostriedkov mimo Európskej únie, ktoré sa uplatňujú od 15. marca. Komisia preskúmala aj rôzne aspekty tohto dočasného opatrenia, aby sa zabezpečilo, že odráža integrovanú povahu výrobných hodnotových reťazcov a distribučných sietí. Z tohto dôvodu Komisia teraz vyňala niektoré krajiny a územia, najmä krajiny pridružené k európskemu voľnému obchodu: Nórsko, Island, Lichtenštajnsko a Švajčiarsko. Usmernenia tiež objasňujú možnosť zachovania núdzových operácií humanitárnych organizácií v tretích krajinách. Pokiaľ ide o iné krajiny, členské štáty môžu pokračovať v udeľovaní vývozných povolení, ak neexistuje ohrozenie dostupnosti ochranných prostriedkov na trhu príslušného členského štátu alebo inde v Únii. Cieľom tohto dočasného opatrenia je chrániť dostupnosť dodávok ochranných prostriedkov v EÚ.