Otvorenie Dúbravsko-karloveskej radiály financovanej z Kohézneho fondu EÚ

23.10.2020

V pondelok 26. októbra hlavné mesto spúšťa prevádzku električky po novozrekonštruovanej trati v Karlovej Vsi a Dúbravke v celej jej dĺžke. Bratislavčanky a Bratislavčania budú od pondelka jazdiť až do Dúbravky komfortnejšie, rýchlejšie a bezpečnejšie a to aj vďaka príspevku z Kohézneho fondu EÚ. Modernizácia Dúbravsko-karloveskej radiály je spolufinancovaná prostredníctvom Operačného programu Integrovaná infraštruktúra vo výške 56 274 284,81 EUR, čo predstavuje 85 % z celkových oprávnených výdavkov. "Tento projekt je skvelým príkladom toho, ako môžu európske investície priamo prispieť k zlepšeniu kvality života ľudí v meste, pretože zaistí kvalitnejšiu a bezpečnejšiu verejnú dopravu. Je to aj cesta, ako sa čo naviac priblížiť k nášmu spoločnému dlhodobému cieľu, ktorým je zelená, klimaticky neutrálna Európa a čistejšie životné prostredie," zhodnotil Radim Dvořák, zástupca vedúceho Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.

Cestovanie z konečnej električiek v Dúbravke k  tunelu sa po modernizácii skráti o 3 minúty aj vďaka preferencii električiek na všetkých križovatkách. Veľké prestupné uzly (zastávky Molecova/Riviéra a Damborského) sú riešené ako integrované prestupné zastávky, čím bude zabezpečená minimalizácia kolízneho prestupu, pri ktorom cestujúci museli využívať priechody cez viaceré cestné komunikácie. Súčasťou modernizácie sú nové nástupiská zastávok MHD vybavené osvetlenými prístreškami pre cestujúcich, ktorých súčasťou sú elektronické informačné systémy s automatmi na výdaj cestovných lístkov. Prístup k nim je bezbariérový. Vjazd električiek do obratiska v Karlovej Vsi je umožnený aj zo smeru Dúbravka, čo prispeje k uľahčeniu riešenia náhradnej dopravy počas mimoriadnych odstávok električkovej premávky.