Panelová diskusia Stav právneho štátu na Slovensku súčasťou Týždňa otvoreného vládnutia 2020

22.09.2020

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti mal v termíne od 23. do 25. septembra 2020 organizovať v Starej tržnici v Bratislave pravidelné podujatie Týždeň otvoreného vládnutia 2020. Cieľom tohto podujatia bolo predstaviť hlavné princípy otvoreného vládnutia - partnerstvo, právny štát a participáciu, a to prostredníctvom celodenných panelových diskusií, workshopov a prezentácií. V súlade s aktuálnymi platnými opatreniami Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislave, ako aj s ohľadom na bezpečnosť a zdravie všetkých zúčastnených, sa konferencia Týždeň otvoreného vládnutia 2020 bude konať v zhustenej online forme. Dňa 24. septembra 2020 budú vybrané diskusie streamované online.

Súčasťou programu bude aj high-level panelová diskusia na tému Stav právneho štátu na Slovensku, ktorú Úrad splnomocnenca vlády SR organizuje v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku, a ktorá sa bude konať v súlade s protiepidemiologickými opatreniami v Starej tržnici dňa 24. septembra 2020 od 18:00 do 20:00.

Účasť na diskusii prisľúbili:

Věra Jourová, podpredsedníčka Európskej komisie, komisárka pre hodnoty a transparentnosť (online)

Mária Kolíková, ministerka spravodlivosti SR

Ján Šikuta, predseda Najvyššieho súdu SR

Michal Šimečka, poslanec Európskeho parlamentu

Iveta Radičová, bývalá predsedníčka vlády SR

Miroslav Hlivák, predseda Úradu pre verené obstarávanie

Eva Kováčechová, advokátka spolupracujúca s Via Iuris

Diskusiu bude moderovať Ladislav Miko, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.

Vzhľadom na bezpečnostné opatrenia je potrebné v prípade záujmu o účasť na diskusii registrácia.

(Vopred nezaregistrovaní záujemcovia nebudú mať do priestoru Starej tržnice z dôvodu protiepidemiologických opatrení prístup)