Potravinárstvo

26.03.2020

Aj v čase šíriacej sa pandémie, agropotravinársky sektor EÚ vykazuje odolnosť a naďalej poskytuje Európanom vysoko kvalitné a bezpečné potraviny. Poľnohospodári a výrobcovia však čelia výzvam a zvyšujúcemu sa tlaku. Jednou z priorít Komisie preto zostáva zaistenie potravinovej bezpečnosti a efektívny potravinový dodávateľský reťazec na celom kontinente. Komisia naďalej pozorne sleduje všetky poľnohospodárske trhy a obchod s potravinami. Európska komisia pod vedením komisára pre poľnohospodárstvo Janusza Wojciechowskeho si na videokonferencii ministrov poľnohospodárstva členských štátov vypočula návrhy a žiadosti, ktoré teraz zanalyzuje a bude na ne reagovať. Zároveň bude pokračovať v monitorovaní situácie v úzkom kontakte s členskými štátmi a je pripravená podniknúť ďalšie kroky.