Predĺženie podávania žiadostí do európskych programov

19.03.2020

V dôsledku ťažkostí, s ktorými sa žiadatelia stretávajú v dôsledku prepuknutia ochorenia COVID-19, Európska predĺžila lehoty na predkladanie žiadostí do programov Erasmus+, Európsky zbor solidarity, Horizont 2020 a nástroja akcelerátor EIC.

Viac informácií o predĺžení nájdete na stránkach Erasmus+, Európsky zbor solidarity, Horizont 2020 a Európska rada pre inovácie.