Predsedníctvo Rady EÚ od dnes preberá Nemecko

01.07.2020

Nemecké predsedníctvo Rady EÚ potrvá od júla do 31. decembra 2020

Priority nemeckého predsedníctva sa riadia jeho mottom: "Spoločne za obnovu Európy".

Program predsedníctva sa sústreďuje na štyri hlavné oblasti:

  • prekonanie následkov krízy spôsobenej koronavírusom v záujme dlhodobej, ako aj hospodárskej a sociálnej obnovy
  • silnejšia a inovatívnejšia Európa
  • spravodlivá Európa
  • udržateľná Európa
  • Európa bezpečnosti a spoločných hodnôt
  • silnejšia Európa vo svete

Nemecké predsedníctvo Rady EÚ sa bude priamo zameriavať na prekonanie pandémie ochorenia COVID-19. Boj proti šíreniu vírusu, podpora obnovy európskeho hospodárstva a posilnenie sociálnej súdržnosti v Európe. V záujme dosiahnutia týchto cieľov sa Nemecko zaviazalo k spoločne schváleným opatreniam, európskej solidarite a spoločným hodnotám.