Príležitosti pre novinárov: kurzy a semináre prestížnej univerzity College of Europe v Natoline

08.10.2019

Otvorilo sa nové kolo prihlášok v rámci projektu financovaného z rozpočtu EÚ: Rozvíjanie Európskeho žurnalizmu založeného na vedomostiach v rámci susediacich krajín Európy, prostredníctvom vzdelávacích aktivít poskytnutých univerzitou College of Europe z mesta Natolin. Cieľom projektu je posilniť žurnalizmus založený na vedomostiach a kapacity komunikácie/centier médií, externých prekladateľov a multiplikátorov z krajín EÚ a ESP (Východné partnerstvo a južný rozmer), ako aj spoľahlivé, profesionálne a faktovo orientované spravodajstvo, ktoré zahŕňa národné charakteristiky a expertízu vo vzájomných vzťahoch a miestnej etnografii krajín EÚ a ESP. Tiež ponúka jedinečnú príležitosť vyvinúť sieť kontaktov medzi pracovníkmi médií z členských štátov EÚ a krajín ESP.

Projekt zahŕňa internetové kurzy a možnosť zúčastniť sa seminárov s autormi kurzov, ktoré organizuje univerzita College of Europe v meste Natolin. Kurzy, vytvorené expertmi z oblasti žurnalizmu, zahŕňajú témy ako napr.: Dezinformácie v médiách; Investigatívny a žurnalizmus voľných faktov; Multimediálny žurnalizmus; Spravodajstvo zamerané na hodnoty a vnímavé voči konfliktom; Speňažovanie, financovanie a finančná stabilita EÚ a ďalšie.

Po seminároch na pôde univerzity College of Europe bude nasledovať príprava v teréne v podobe výmenných pobytov do krajiny EÚ pre účastníkov krajín ESP, alebo do krajiny ESP pre účastníkov krajín EÚ, kde budú skúmané miestne problémy týkajúce sa médií. Semináre a výmenné pobyty budú pre účastníkov programu bez poplatkov (cestovné náklady, ubytovanie, miestna preprava). Od účastníkov, ktorý majú záujem zúčastniť sa seminárov sa očakáva splnenie aspoň 1 internetového kurzu spojeného so žurnalistikou. Väčší počet splnených kurzov a získaných bodov prináša väčšiu šancu kvalifikovať sa na semináre, aj keď podmienky výberu budú zahŕňať aj geografické a rodové rozdelenie uchádzačov. Medzi úspešných kandidátov sa zaradia pracovníci médií, no niekoľko miest je tiež zarezervovaných pre kandidátov, ktorý nepracujú priamo v mediálnom sektore, ale sú zapojený do aktivít, ktoré súvisia s médiami (študenti žurnalistiky, aktívny používatelia sociálnych médií spojený s aktivitami, ktoré sú dôležité pre verejnosť, atď.).

Registrácia je otvorená na projektovej stránke. Konečný termín na splnenie internetových kurzov je 13. Október 2019.

Pre ďalšie informácie a podmienky súťaže navštívte: https://e-jcn.eu/  alebo kontaktujte projektový tím: journalists.euproject.pl@coleurope.eu