Prípravy na brexit: EÚ hotová s prípravami na scenár bez dohody

25.03.2019

Európska komisia dnes dokončila prípravy na scenár, že Spojené kráľovstvo 12. apríla vystúpi z Európskej únie bez dohody (tzv. tvrdý brexit). Zároveň naďalej podporuje správne orgány členských štátov v ich prípravách a vyzýva všetkých občanov a podniky v EÚ, aby sa aj naďalej informovali o dôsledkoch možného brexitu bez dohody a aby dokončili prípravy na neriadený odchod.

Ak dohoda o vystúpení nebude do piatku 29. marca ratifikovaná, 12. apríla by mohlo dôjsť k brexitu bez dohody. EÚ sa na túto možnosť pripravila a počas príprav zostala jednotná. Teraz je dôležité, aby si boli všetci vedomí, aké môže mať brexit bez dohody praktické dopady a ako sa na ne pripraviť.

V scenári bez dohody sa Spojené kráľovstvo stane treťou krajinou bez akýchkoľvek prechodných opatrení. Od toho momentu sa na Spojené kráľovstvo prestanú vzťahovať všetky primárne a sekundárne právne predpisy EÚ a nebude sa uplatňovať žiadne prechodné obdobie stanovené v dohode o vystúpení. To bude mať samozrejme značne rušivý vplyv na občanov a podniky.

Na následky brexitu bez dohody sa členské štáty intenzívne pripravovali aj na národnej úrovni. Prehľad práv na pobyt v členských štátoch EÚ27 je k dispozícii tu spolu s priamymi odkazmi na vnútroštátne webové stránky pripravenosti na brexit.

V oznámeniach Komisie o pripravenosti na brexit sa uvádza, že krízové opatrenia EÚ nezmiernia - a ani nemôžu zmierniť - celkový vplyv vystúpenia bez dohody, žiadnym spôsobom nenahradia nedostatočnú pripravenosť ani nereprodukujú plnohodnotné výhody členstva v EÚ či výhodné podmienky prechodného obdobia stanoveného v dohode o vystúpení. Tieto návrhy majú dočasný charakter, ich rozsah je obmedzený a EÚ ich prijme jednostranne. Nejde o žiadne "minidohody" a so Spojeným kráľovstvom sa o nich nerokovalo.

Krízové opatrenia pre prípad brexitu bez dohody zahŕňajú napríklad: Rozpočet EÚ, Prepojenosť a bezpečnosť v leteckej doprave, Prepojenosť v cestnej a železničnej doprave, Program Erasmus+, Nároky na sociálne zabezpečenie, Reciprocita v oblasti víz a iné...

Občania EÚ, ktorí chcú vedieť viac o tom, ako sa dá pripraviť na scenár bez dohody, môžu v prípade akýchkoľvek otázok kontaktovať Europe Direct. Na bezplatné telefónne číslo 00 800 6 7 8 9 10 11 môžete volať z celej EÚ a v ktoromkoľvek úradnom jazyku EÚ. Komisia dnes uverejnila viacero jednoduchých informačných prehľadov vo všetkých jazykoch EÚ.