Prvé zasadnutie spoločného výboru EÚ – Spojené kráľovstvo

27.03.2020

Podpredseda Komisie Maroš Šefčovič spolu s vedúcim úradu vlády Spojeného kráľovstva Michaelom Goveom budú v pondelok 30. marca spoločne predsedať prvému zasadnutiu Spoločného výboru EÚ - Spojené kráľovstvo zriadenému dohodou o vystúpení. "Tým, že sa toto dôležité stretnutie koná za súčasných zložitých okolností, preukazujeme náš politický záväzok zabezpečiť úplnú a presnú implementáciu dohody o vystúpení, ktorá je kľúčom k vybudovaniu pevného budúceho partnerstva," uviedol podpredseda Šefčovič. Spoločný výbor sa skladá zo zástupcov EÚ a Spojeného kráľovstva a je zodpovedný za dohľad nad vykonávaním a uplatňovaním dohody o vystúpení. Jednou z mnohých úloh je riešenie prípadných sporov týkajúcich sa výkladu dohody. Jeho prvé zasadnutie v pondelok umožní politické posúdenie súčasného stavu a vykonávania dohody o vystúpení ako aj výmenu informácii ohľadom Protokolu o Írsku/Severnom Írsku.