Prvé zasadnutie spoločného výboru EÚ – Veľká Británia

31.03.2020

Prvé zasadnutie spoločného výboru Európskej únie a Spojeného kráľovstva, ktoré sa uskutočnilo včera, bolo zamerané na uplatňovanie dohody o vystúpení, ktorej správne a včasné vykonávanie je pre EÚ kľúčovou prioritou. Spoločnému výboru predsedajú podpredseda EK Maroš Šefčovič a kancelár pre Lancasterské vojvodstvo a vedúci úradu vlády Spojeného kráľovstva Michael Gove. Diskusia sa týkala najmä ochrany práv približne 4,5 milióna občanov EÚ a štátnych príslušníkov Spojeného kráľovstva, udržiavania mieru a stability na írskom ostrove a zabezpečenia integrity jednotného trhu.

Podpredseda Šefčovič uvítal záväzok Spojeného kráľovstva pokračovať v zabezpečovaní toho, aby sa občania EÚ mohli zaregistrovať ako zákonní obyvatelia Spojeného kráľovstva, aby mohli využívať svoje práva udelené dohodou o vypovedaní. Potvrdil, že Komisia bude podporovať členské štáty pri zabezpečovaní toho, aby štátni príslušníci Spojeného kráľovstva v EÚ mohli vykonávať svoje práva podľa dohody o vystúpení, čo bude aj naďalej monitorovať. Prioritou pre obe strany ostáva implementácia protokolu o Írsku a Severnom Írsku, na čom bude pracovať jeden zo šiestich špecializovaných výborov. Strany budú úzko spolupracovať na príprave nasledujúceho zasadnutia výboru v júni .