Rámec štátnej pomoci, predĺženie podávania žiadostí do európskych programov

20.03.2020

Komisia prijala dočasný rámec štátnej pomoci, ktorý členským štátom umožní výraznejšie podporiť ekonomiku počas ochorenia COVID-19. Dočasný rámec spolu s mnohými ďalšími podpornými opatreniami, ktoré môžu členské štáty využiť podľa existujúcich pravidiel štátnej pomoci, umožňuje členským štátom zabezpečiť, aby mali všetky podniky k dispozícii dostatočnú likviditu a zachovať hospodársku kontinuitu aj počas pandémie COVID-19 a po nej. Vzhľadom na obmedzenú výšku rozpočtu EÚ budú hlavnú úlohu zohrávať štátne rozpočty členských krajín. Dočasný rámec pomôže zacieliť podporu pre hospodárstvo a zároveň obmedzí negatívne ovplyvňovanie rovnosti podmienok na jednotnom trhu. Stanovuje päť druhov pomoci:

  • priame granty, selektívne daňové zvýhodnenia a zálohové platby
  • štátne záruky za úvery, ktoré banky poskytli podnikom
  • dotované verejné úvery pre podniky
  • záruky pre banky, ktoré sprostredkúvajú štátnu pomoc reálnej ekonomike
  • krátkodobé poistenie vývozných úverov.