Rezerva zdravotníckeho vybavenia

19.03.2020

Európska komisia sa dnes rozhodla o vytvorení rezervy strategického vybavenia v systéme rescEU, s cieľom pomôcť krajinám EÚ v boji proti pandémii ochorenia COVID-19. Zdravotnícke vybavenie, ktoré bude súčasťou tejto rezervy, bude zahŕňať zdravotnícke vybavenie na intenzívnu starostlivosť, ako sú ventilátory, osobné ochranné prostriedky, ako sú rúška na opakované použitie, vakcíny a terapeutiká a laboratórne potreby. Rezerva sa bude nachádzať v jednom alebo vo viacerých členských štátoch, ktoré budú zodpovedné za obstarávanie vybavenia. Komisia bude financovať 90 % tejto rezervy a jej distribúciu bude riadiť Koordinačné centrum pre reakcie na núdzové situácie, ktoré zabezpečí, aby sa vybavenie dostalo tam, kde je najviac potrebné. Pôvodný rozpočet EÚ na túto rezervu predstavuje 50 miliónov EUR. Okrem toho členské štáty na základe dohody o spoločnom obstarávaní v súčasnosti nakupujú osobné ochranné prostriedky, pľúcne ventilátory a vybavenie potrebné na testovanie koronavírusu. Vďaka tomuto koordinovanému prístupu získajú členské štáty silnú pozíciu pri rokovaniach s príslušným odvetvím o dostupnosti a cenách medicínskych produktov.