Rok 2017 bol ďalším rekordným rokom pre program Erasmus+

24.01.2019

Európska komisia dnes uverejnila svoju výročnú správu o programe Erasmus+, z ktorej vyplýva, že sa na ňom zúčastňuje viac ľudí než kedykoľvek predtým, počet podporovaných projektov rastie a Erasmus+ sa stáva inkluzívnejším a posilňuje sa aj jeho medzinárodný rozmer. V roku 2017 investovala EÚ do tohto programu rekordných 2,6 miliardy EUR, čo v porovnaní s rokom 2016 predstavuje nárast o 13 %.

V roku 2017 prebehli oslavy 30. výročia programu Erasmus (1 900 podujatí v 44 krajinách). V rámci programu Erasmus+ sa v 2017 poskytla podpora takmer 800 000 ľuďom naštúdium, odbornú prípravu alebo dobrovoľnícku činnosť v zahraničí (o 10 % viac ako v roku 2016). Najviac študentov vysielajú 3 krajiny: Francúzsko, Nemecko a Španielsko. Medzi 3 najobľúbenejšie destinácie študentov patria Španielsko, Nemecko a Spojené kráľovstvo.

Program Erasmus+ môžu využívať aj študenti a zamestnanci odbornej prípravy (160 000), mladí ľudia a pracovníci s mládežou (158 000) a zamestnanci v oblasti vzdelávania dospelých (6 400). Okrem toho boli projekty spolupráce prínosom aj pre učiteľov a zamestnancov škôl (47 000) a ich žiakov (110 000). V rámci programu sa financovalo i 162 športových projektov, do ktorých sa zapojilo 930 organizácií. Erasmus+ sa stáva čoraz dostupnejším. Ponúka viac príležitostí a poskytuje dodatočné finančné prostriedky aj účastníkom zo znevýhodneného sociálno-ekonomického prostredia. V roku 2017 sa do mobilitných aktivít programu Erasmus+ v oblasti vysokoškolského vzdelávania zapojilo takmer 21 000 znevýhodnených študentov a zamestnancov.

Program bol v roku 2017 navyše obohatený o strategické priority EÚ zamerané na digitálne zručnosti v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže (nová mobilná aplikácia Erasmus+, online jazykové vzdelávanie). Súčasný program Erasmus+ (2014 - 2020) má rozpočet 14,7 miliardy EUR, vďaka ktorému bude mať viac než 3,7 % mladých ľudí v EÚ príležitosť študovať, absolvovať odbornú prípravu, získať pracovné skúsenosti a venovať sa dobrovoľníctvu v zahraničí. Program bude tiež oporou v úsilí o vytvorenie európskeho vzdelávacieho priestoru do roku 2025.

Informácie pre Slovensko:

  • v roku 2017 využilo 13 149 účastníkov 370 slovenských projektov mobilitu vo vysokoškolskom vzdelávaní, odbornom vzdelávaní a príprave, školskom vzdelávaní, vzdelávaní dospelých a mládeži v celkovej výške 22,56 milióna EUR
  • 3 najaktívnejšie vysielajúce slovenské inštitúcie: 1. Univerzita Komenského v Bratislave, 2. Ekonomická univerzita v Bratislave, 3. Žilinská univerzita
  • 3 najobľúbenejšie prijímajúce krajiny Slovákov participujúcich na programe Erasmus+: Česká republika, Poľsko a Španielsko