Schválenie štátnej pomoci

07.04.2020

Európska komisia schválila štátnu pomoc, pre ďalšie krajiny, ktoré o to požiadali. Komisia schválila portugalské schémy pomoci vo výške 13 miliárd eur, holandskú schému vo výške 23 miliónov eur a poľskú schému, ktorá umožňuje verejné záruky až do výšky 22 miliárd eur, všetky na podporu hospodárstva počas pandémie koronavírusu. Na podporu hospodárstva EK schválila aj "zastrešujúcu" schému Spojeného kráľovstva vo výške 50 miliárd libier. Komisia schválila aj grécku záruku vo výške 2 miliardy eur.

EK schvaľuje podporu pre krajiny po prijatí dočasného rámca, ktorý umožňuje členským štátom využívať úplnú flexibilitu stanovenú v pravidlách štátnej pomoci, aby mohli podporiť hospodárstvo v čase pandémie COVID-19. Umožňuje členským štátom zabezpečiť, aby mali všetky podniky dostatočnú likviditu a zachovať hospodársku kontinuitu aj počas pandémie COVID-19 a po nej.