Správa o bezpečnostnej únii: zachovanie dynamiky vykonávania kľúčových iniciatív

09.12.2020

Komisia sa zaviazala pravidelne podávať správy o pokroku v oblasti bezpečnosti, a preto dnes zverejní prvú správu o Stratégii EÚ pre bezpečnostnú úniu na roky 2020 - 2025, ktorú predstavila v júli. V správe sa zdôrazňujú opatrenia prijaté na úrovni EÚ v rámci štyroch hlavných priorít: nadčasové bezpečnostné prostredie; riešenie vyvíjajúcich sa hrozieb; ochrana Európanov pred terorizmom a organizovanou trestnou činnosťou a pevný európsky bezpečnostný ekosystém. Správa zoširoka rozoberá bezpečnostnú politiku, pričom sa venuje napríklad zlepšovaniu zručností, zvyšovaniu informovanosti či vzdelávaniu v súlade s celospoločenským konceptom tejto novej stratégie. Jej hlavnou témou je vykonávanie schválených rozhodnutí, čo si vyžaduje nepretržité politické a operačné úsilie inštitúcií EÚ a vnútroštátnych orgánov.

Správa je oficiálnym stanoviskom Európskej komisie.