Spravodlivosť v potravinovom dodávateľskom reťazci: Komisia víta podporu, ktorú členské štáty vyjadrili posilneniu cenovej transparentnosti

12.09.2019

Po zákaze nekalých obchodných praktík a zlepšení podmienok spolupráce výrobcov Komisia v máji predstavila 3. prvok na posilnenie spravodlivosti v potravinovom dodávateľskom reťazci: zintenzívnenie zberu informácií o cenách agropotravinových výrobkov v rôznych fázach dodávateľského reťazca s cieľom zistiť, ako sa ceny určujú. Komisia prijme opatrenia v nadchádzajúcich týždňoch a uplatňovať sa začnú od 1. januára 2021. Hoci už je dostupných mnoho informácií o poľnohospodárskych trhoch, iba málo informácií je k dispozícii o trhoch v segmentoch medzi poľnohospodármi a spotrebiteľmi, ako je napríklad spracovanie a maloobchod. Medzi poľnohospodármi a ostatnými aktérmi potravinového reťazca tak vzniká informačná asymetria, čo môže poľnohospodárov pri obchodovaní s ostatnými značne znevýhodniť.

Dnes dohodnuté opatrenia sa budú vzťahovať na odvetvia mäsa, mlieka a mliečnych výrobkov, vína, obilnín, olejnatých semien a bielkovinových plodín, ovocia a zeleniny, olivového oleja a cukru. Členské štáty oznámia zozbierané údaje Komisii, ktorá ich sprístupní na portáli pre agropotravinové údaje a na webových stránkach stredísk EÚ pre monitorovanie trhov. Opatrenia reagujú aj na celoúnijný prieskum verejnej mienky (február 2018), z ktorého vyplynulo, že veľká väčšina respondentov (88 %) považuje za dôležité posilniť úlohu poľnohospodárov v potravinovom dodávateľskom reťazci.