Štátna pomoc: Komisia schválila slovenskú schému kompenzácie nájomného vo výške 200 miliónov EUR

17.06.2020

Európska komisia schválila slovenskú schému pomoci vo výške 200 miliónov EUR na podporu spoločností prenajímajúcich priestory, ktoré boli pri svojej činnosti obmedzené opatreniami proti šíreniu ochorenia COVID-19. Ide o spoločnosti, ktoré museli uzavrieť obchody, prerušiť výučbu (v školách a školských zariadeniach) alebo vylúčiť prítomnosť verejnosti zo zariadenia kvôli prepuknutiu pandémie. EK schválila podporu pre krajinu na základe dočasného rámca, ktorý umožňuje členským štátom využívať úplnú flexibilitu stanovenú v pravidlách štátnej pomoci, aby mohli podporiť hospodárstvo v čase pandémie COVID-19. Verejná podpora, ktorá bude mať formu priamych grantov, je určená na pokrytie zníženia nájom dohodnutý s prenajímateľom, až do maximálnej výšky 50 % pôvodného nájomného. Konkrétnejšie, ak nájomca dohodne s prenajímateľom zľavu 20 % z nájomného, ​​štát zaplatí prenajímateľovi v mene nájomcu, ďalších 20 % nájomného, ​​čím sa nájomcovi zníži nájomné o 40 %.