Študenti sú vďaka programu Erasmus+ úspešnejší v osobnom i pracovnom živote

20.05.2019

Európska komisia dnes zverejnila dve nové nezávislé štúdie, z ktorých vyplýva, že študenti, ktorí sa zúčastnili programu Erasmus+ sú úspešnejší v osobnom i pracovnom živote a univerzity sú inovatívnejšie. Tieto rozsiahle štúdie založené na spätnej väzbe od takmer 77 000 študentov, zamestnancov a viac ako 500 organizácií merali a analyzovali vplyv programu Erasmus+ na jeho hlavných príjemcov.

Hlavné zistenia štúdií:

  • Program Erasmus+ pomáha študentom nájsť si vysnívanú kariéru a získať zamestnanie rýchlejšie (viac ako 70 % bývalých absolventov programu Erasmus+ uviedlo, že po návrate zo zahraničia majú lepšiu predstavu o svojej kariére, 80 % vysokoškolských absolventov sa zamestnalo do 3 mesiacov od ukončenia štúdia a 72 % uviedlo, že skúsenosti zo zahraničia im pomohli získať prvé zamestnanie)
  • Erasmus+ posilňuje pocit spolupatričnosti (vyše 90 % študentov v rámci programu Erasmus+ si zlepšilo schopnosť spolupracovať s ľuďmi z rôznych kultúr a získalo pocit príslušnosti k európskej identite, najväčší vplyv mal program na študentov, ktorí boli pred pobytom menej presvedčení o užitočnosti EÚ, a na študentov, ktorí strávili čas v kultúrne vzdialenejšej krajine, zo všetkých absolventov Erasmus+ najsilnejšiu spolupatričnosť k EÚ pociťujú študenti z východnej Európy)
  • Erasmus+ podporuje digitálnu transformáciu a sociálne začlenenie (vďaka projektom spolupráce Erasmus+ je väčšina zúčastnených univerzít lepšie pripravená na digitálnu transformáciu, akademickí pracovníci, ktorí využili program Erasmus+, sa menej bránia zapojeniu odborníkov z praxe do svojich kurzov, viac ako 80 % akademických pracovníkov uvádza, že ich skúsenosti zo zahraničia viedli k vypracovaniu inovatívnejších učebných plánov)

Z ďalších zistení vyplýva, že absolventi programu Erasmus+ sú so svojim zamestnaním spokojnejší v porovnaní s tými, ktorí neštudovali v zahraničí. Majú medzinárodnejšie kariéry a je u nich takmer dvakrát vyššia pravdepodobnosť, že budú pracovať v zahraničí. Program Erasmus+ podporuje aj podnikanie - 1 zo 4 projektov spolupráce prispel k podnikateľskému vzdelávaniu a posilneniu podnikateľského ducha. Tretina projektov pomohla vytvoriť spin-off podniky a startupy.