Únia kapitálových trhov: Európsky parlament podporil zásadné kroky na podporu zamestnanosti a rastu

18.04.2019

Komisia uvítala, že Európsky parlament napokon schválil právne predpisy, ktorými sa položia základné kamene únie kapitálových trhov (CMU). Prijatím tohto významného počtu návrhov urobil ďalší krok k dokončeniu CMU, ktorá predstavuje jednu z najdôležitejších politických priorít Komisie. Projekt únie kapitálových trhov je v centre úsilia Komisie o posilnenie rastu v Európe, investícií do inovácie a konkurencieschopnosti EÚ vo svete. Vďaka tomu, že už bolo 11 z 13 návrhov schválených, CMU bude môcť poskytnúť európskym firmám ďalšie zdroje financovania a občanom nové možnosti sporiť na svoju budúcnosť. Tak sa stane skutočnou hnacou silou investícií na jednotnom trhu. CMU investuje do projektov, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu, čím prispieva k udržateľnému a uhlíkovo neutrálnemu programu EÚ.