Ursula von der Leyen – rok v úrade

30.11.2020

Zajtra 1. decembra uplynie presne jeden rok odkedy nastúpila do čela Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Počas tohto náročného obdobia predložila EK pod jej vedením mnoho ambicióznych návrhov a iniciatív v rôznych oblastiach s jedným spoločným cieľom: vytvoriť zelenú a digitálnu Európu a naplniť ciele definované v Európskej zelenej dohode.

Rýchle prispôsobenie sa a spoločný európsky prístup si vyžiadala pandémia nového koronavírusu. Na zvládnutie jej dopadov prijala EK ambiciózny plán obnovy pod názvom NextGeneration EU, ktorý má pomôcť krajinám realizovať reformy a spamätať sa z následkov a dopadov koronakrízy. EK priniesla spoločné návrhy aj v oblasti zdravotníctva.