Usmernenia EK týkajúce sa zaobchádzania s odpadom počas koronavírusovej krízy

14.04.2020

Európska komisia dnes zverejnila usmernenia na podporu členských štátov pri zaobchádzaní a hospodárení s odpadom počas pandémie ochorenia COVID-19. Kontinuita v poskytovaní týchto služieb je kľúčová pre naše zdravie, životné prostredie a hospodárstvo. Prioritou Komisie je podporiť úsilie prevádzkovateľov, ktorých cieľom je zabezpečiť správne hospodárenie a zaobchádzanie so zvýšeným objemom domáceho a lekárskeho odpadu. Usmernenia EK sa týkajú zdravia a bezpečnosti prevádzkovateľov a pracovníkov, zaobchádzania s komunálnym odpadom a s odpadom zo zdravotníckych zariadení.