Usmernenia k testovaniu

15.04.2020

Komisia dnes ako súčasť európskeho plánu uvoľňovania opatrení na boj proti koronavírusu predložila usmernenia k metódam testovania na ochorenie COVID-19. Cieľom je podporiť členské štáty, aby účinne využívali testovacie nástroje v rámci svojich národných stratégií počas rôznych štádií pandémie, a to aj pri postupnom ukončovaní opatrení na obmedzenie pohybu. Komisia chce zároveň zabezpečiť, aby boli k dispozícii kvalitné nástroje na posúdenie funkčnosti testov.

EK vo svojich usmerneniach vyzýva výrobcov, aby vyrábali testovacie súpravy zodpovedajúce "najnovšiemu stavu vedy a techniky". Spoľahlivé výsledky testov sú kľúčové pre rozhodnutia v oblasti verejného zdravia. EK navrhuje posúdenie spoločných prístupov vo vnútroštátnych stratégiách, výmenu informácií, vytvorenie siete referenčných laboratórií, boj proti falšovaným pomôckam, koordináciu ponuky a dopytu a solidaritu medzi členskými štátmi zabezpečením spravodlivého rozdelenia dostupných zásob a laboratórneho vybavenia tam, kde sú najviac potrebné.