V jednote je sila: lídri EÚ naplánujú na samite v Sibiu našu spoločnú budúcnosť

07.05.2019

9. mája 2019 sa v rumunskom Sibiu stretnú lídri EÚ, aby diskutovali o svojich názoroch na výzvy a priority, ktoré čakajú EÚ v nasledujúcich rokoch. Očakáva sa, že lídri obnovia záväzok budovať EÚ, ktorá sa zameriava na riešenie skutočných problémov občanov. Budú sa zamýšľať nad politickými cieľmi Únie a pripravia strategický program na nasledujúcich päť rokov (2019 - 2024).

Na svojom súčasnom programe sa Európska rada dohodla v júni 2014 a Junckerova Komisia ho pretavila do svojich 10 politických priorít. Tieto priority sa zamerali na otázky, na ktorých Európanom najviac záleží: obnova pracovných miest, rastu a investícií, posilnenie sociálnej spravodlivosti, riadenie migrácie, zmierňovanie bezpečnostných hrozieb, využitie potenciálu digitálnej a energetickej transformácie, premena EÚ na silnejšieho globálneho aktéra a posilnenie transparentnosti a demokratickej legitimity.

Junckerova Komisia predložila všetky legislatívne návrhy, ku ktorým sa zaviazala na začiatku svojho funkčného obdobia, do leta 2018. Celkovo to bolo 471 nových legislatívnych návrhov a prebralo sa 44 dodatočných návrhov, ktoré predložili predchádzajúce Komisie. 348 z týchto návrhov už prijali alebo schválili Európsky parlament a Rada ešte v tomto funkčnom období.

Komisia dnes vydala aj sériu 20 informačných hárkov, na ktorých ukazuje, ako sa EÚ podarilo splniť si záväzky prijaté v roku 2014.

Minulý týždeň predstavila EK niekoľko politických odporúčaní, ako môže Európa formovať svoju budúcnosť. Podľa Komisie by sa strategický program EÚ na obdobie 2019 - 2024 mal zamerať na týchto 5 oblastí:

  • chrániaca Európa, pretože v dnešnom svete mier znamená moc;
  • konkurencieschopná Európa, ktorá investuje do technológií zajtrajška a podporuje našu najväčšiu devízu: jednotný trh, priemysel a spoločnú menu;
  • spravodlivá Európa, ktorá dodržiava základné princípy rovnosti, právneho štátu a sociálnej spravodlivosti v modernom svete;
  • udržateľná Európa, ktorá preberá iniciatívu v udržateľnom rozvoji a boji proti zmene klímy;
  • a vplyvná Európa zameraná na udržanie a aktualizovanie systému založeného na pravidlách, ktorý nám tak dlho a dobre slúži.

Európsku komisiu bude na neformálnom stretnutí hláv štátov a vlád EÚ27 9. mája 2019 v Sibiu zastupovať jej predseda Juncker a zúčastnia sa aj komisári Thyssenová a Navracsics.