Všeobecné nariadenie o ochrane údajov – situácia po roku

22.05.2019

Dňa 25. mája 2019 oslávime prvý rok od vstupu do platnosti všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Podpredseda pre digitálny jednotný trh Andrus Ansip a komisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věra Jourová pri tejto príležitosti uviedli: "Dňa 25. mája si pripomíname výročie zavedenia nových európskych pravidiel o ochrane údajov - všeobecného nariadenia o ochrane údajov, bežne označovaného aj skratkou GDPR. Tieto prelomové pravidlá nielenže pripravili Európu na digitálnu éru, ale zároveň sa stali referenčným bodom pre celý svet. Hlavným cieľom pravidiel je posilniť postavenie ľudí a pomôcť im získať väčšiu kontrolu nad svojimi osobnými údajmi. To sa podarilo, pretože ľudia začínajú využívať svoje nové práva a viac ako tretina Európanov už o tomto nariadení počula."

A ako sme na tom my Slováci? Na otázku, či už niekedy počuli o GDPR odpovedalo pozitívne 83 % Slovákov a až 49 % Slovákov uviedlo, že vie, čo znamená GDPR. Týmito číslami sme sa dostali na piate miesto v rebríčku o vedomostiach k GDPR. Najlepším prehľadom o ochrane osobných údajov spomedzi členských štátov sa môžu pochváliť obyvatelia Švédska.

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov je jednotný súbor pravidiel založených na spoločnom prístupe EÚ k ochrane osobných údajov, ktoré sú priamo uplatniteľné v členských štátoch. Posilňuje dôveru, keďže poskytuje jednotlivcovi kontrolu nad svojimi osobnými údajmi, a zároveň zaručuje voľný tok osobných údajov medzi členskými štátmi EÚ. Ochrana osobných údajov je v Európskej únii základným právom.

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov sa uplatňuje od 25. mája 2018. Takmer všetky členské štáty odvtedy prispôsobili svoje vnútroštátne právne predpisy v zmysle nariadenia GDPR. Za presadzovanie nových pravidiel sú zodpovedné vnútroštátne orgány pre ochranu údajov a túto činnosť dokážu lepšie koordinovať vďaka novým mechanizmom spolupráce a Európskemu výboru pre ochranu údajov. Vydávajú usmernenia o kľúčových aspektoch nariadenia GDPR, ktoré majú podporiť vykonávanie nových pravidiel.

Dnes budú zverejnené prvé výsledky osobitného prieskumu Eurobarometra o ochrane údajov, v rámci ktorého sa zhromaždili názory viac ako 27 000 ľudí z celej EÚ. Európska komisia zverejní úplné výsledky Eurobarometra pri príležitosti výročného podujatia, ktoré sa uskutoční 13. júna.