Vyhlásenie ku Kódexu postupov proti šíreniu dezinformácií: Komisia žiada internetové platformy o viac informácií týkajúcich sa dosiahnutého pokroku

01.03.2019

Európska komisia včera zverejnila správy poskytnuté Facebookom, Googlom a Twitterom o pokroku, ktorý dosiahli v januári 2019 v súvislosti so záväzkami v oblasti boja proti dezinformáciám, ktoré im vyplývajú z Kódexu postupov proti šíreniu dezinformácií. V súvislosti s blížiacimi sa voľbami do Európskeho parlamentu v máji 2019 predkladajú tieto platformy Komisii správu o svojich činnostiach v tomto smere každý mesiac.

Komisia na základe najaktuálnejšej správy konštatuje, že platformy neposkytli dostatok podrobných informácií o tom, že nové politiky a nástroje využívajú včas a s použitím primeraných zdrojov v každom členskom štáte EÚ. Komisia preto vyzýva Facebook, Google a Twitter, aby v jednotlivých členských štátoch urobili viac na zabezpečenie integrity volieb do Európskeho parlamentu v máji 2019. Platformy by takisto mali zlepšiť spoluprácu s overovateľmi informácií a vedcami pri odhaľovaní dezinformačných kampaní a lepšom zviditeľňovaní a rozširovaní overených údajov.