Výsledky strategickej správy za rok 2019 – fondy EÚ prinášajú konkrétne výhody regiónom a občanom

18.12.2019

Európska komisia dnes uverejnila svoju strategickú správu o európskych štrukturálnych a investičných fondoch za rok 2019. Vyplýva z nej, že európske fondy prinášajú konkrétne výhody pre regióny aj občanov EÚ. Vďaka takto financovaným projektom bolo možné vytvoriť 300 000 pracovných miest, zlepšiť širokopásmové internetové pripojenie pre približne 8 miliónov domácností, zlepšiť možnosti zamestnania pre 23 miliónov občanov a podporiť rekonštrukciu viac než 1 300 km železničných tratí.