Výzva EK na vytvorenie inovatívnych partnerstiev medzi regiónmi EÚ

27.07.2020

Európska komisia zverejnila výzvu na vyjadrenie záujmu o tematické partnerstvá na vedenie medziregionálnych inovatívnych projektov zameraných na podporu reakčnej schopnosti a oživenia hospodárstva v nadväznosti na pandémiu koronavírusu. Cieľom tejto výzvy je pomôcť regiónom využiť príležitosti vyplývajúce z krízy, vybudovať si odolnosť a pri oživení najpostihnutejších odvetví, ako je zdravotníctvo a cestovný ruch, vychádzať zo zelenej a digitálnej transformácie. Záujem môžu vyjadriť aj zainteresované strany, ako sú univerzity, výskumné centrá, podnikateľské klastre a malé a stredné podniky, ktoré sú ochotné viesť medziregionálne inovatívne partnerstvá zamerané na uľahčenie komercializácie a rozšírenie medziregionálnych inovatívnych projektov a na stimulovanie podnikateľských investícií.

Medziregionálne partnerstvá sa zamerajú na oblasť liekov alebo zdravotníckych pomôcok určených na boj proti koronavírusu, na obehového hospodárstva v oblasti zdravia, na projekty, ktoré podporujú udržateľný a digitálny cestovný ruch a na rozvoj vodíkových technológií v regiónoch s vysokými emisiami uhlíka. Do konca roka 2021 by každé vybrané partnerstvo malo mať stanovený súbor opatrení na urýchlenie zavádzania inovácií, komercializácie a rozšírenia medziregionálnych investičných projektov.

Bližšie informácie o výzve nájdete na stránke: 

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/funding-opportunities/calls-for-expressions-of-interest/