Výzva EP na spolufinancovanie občianskych aktivít v oblasti komunikácie

03.08.2020

GR komunikácie prijalo viacročný pracovný program pre granty v oblasti komunikácie na roky 2020 - 2021. Tento viacročný pracovný program sa realizuje prostredníctvom výziev na predkladanie návrhov uverejnených na webovom sídle GR.

Žiadatelia môžu požiadať o financovanie v súlade s požiadavkami stanovenými vo výzvach na predkladanie návrhov.

Žiadosti o objasnenie možno zaslať elektronickou poštou na adresu:

dgcomm-subvention@ep.europa.eu 

Výzvu Európskeho parlamentu na spolufinancovanie občianskych aktivít v oblasti komunikácie nájdete na stránke: https://www.europarl.europa.eu/contracts-and-grants/sk/grants/media-and-events 

Call for proposals COMM/SUBV/2020/E for the co-financing of citizens' engagement actions under the multi-annual work programme for the grants in the area of communication 2020-2021

Uzávierka prihlášok je 30 septembra 2020. Najdôležitejšia informácia je o kofinancovaní aktivít, ktoré môže dosiahnuť až do 80 %.