Vznikol najväčší priestor pre bezpečný tok údajov na svete

23.01.2019

Komisia dnes prijala rozhodnutie o primeranosti týkajúce sa Japonska, ktoré umožní voľný pohyb osobných údajov medzi hospodárstvom Únie a Japonska so zárukami dôkladnej ochrany. Ide o posledný krok postupu začatého v septembri 2018. Predtým ako Komisia prijala rozhodnutie o primeranosti, Japonsko zaviedlo dodatočné záruky na zabezpečenie toho, aby bol prenos údajov z EÚ chránený v súlade s európskymi normami.

Ide najmä o:

  • súbor pravidiel (doplňujúce pravidlá) na preklenutie viacerých rozdielov, ktoré existujú medzi oboma systémami ochrany údajov
  • japonská vláda poskytla Komisii aj záruky týkajúce sa prístupu japonských orgánov verejnej moci k osobným údajom na účely presadzovania trestného práva a národnej bezpečnosti
  • mechanizmus na vybavovanie sťažností (na vyšetrovanie a riešenie sťažností Európanov v súvislosti s prístupom japonských orgánov verejnej moci k ich údajom)

Rozhodnutie o primeranosti takisto dopĺňa dohodu o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Japonskom, ktorá nadobudne účinnosť vo februári 2019. Rozhodnutie o primeranosti - rovnako ako rovnocenné rozhodnutie japonskej strany - začnú platiť oddnes.