Zabezpečenie voľného pohybu

30.03.2020

Európska komisia dnes predstavila praktické usmernenia na zabezpečenie voľného pohybu pracovníkov v kritických povolaniach a vykonávanie dočasného obmedzenia na neopodstatnené cesty do EÚ. Oba tieto dokumenty reagujú na žiadosti vedúcich predstaviteľov EÚ z 26. marca a ich cieľom je riešiť praktické obavy občanov a spoločností, ktorých sa týkajú opatrenia prijaté na obmedzenie šírenia koronavírusu, a uľahčiť tranzitné režimy pre repatriovaných občanov. Prvý súbor usmernení určuje pracovníkov, ktorí vykonávajú kritické povolania, najmä v boji proti pandémii koronavírusu, pre ktorú je pokračujúci voľný pohyb v EÚ dôležitý. Patria sem zdravotnícki pracovníci, pracovníci v oblasti starostlivosti o deti a staršie osoby, vedci, technici zdravotníckych pomôcok, hasiči, policajní dôstojníci, pracovníci v doprave a osoby pracujúce v potravinárskom odvetví. Opatrenia sa môžu týkať aj sezónnych pracovníkov v poľnohospodárstve. V takejto situácii by členské štáty mali s týmito osobami zaobchádzať ako s kritickými pracovníkmi a informovať zamestnávateľov o potrebe zabezpečiť primeranú ochranu ich zdravia a bezpečnosti. Usmernenia tiež objasňujú, že členské štáty by vo všeobecnosti mali umožniť cezhraničným pracovníkom pokračovať v prekračovaní hraníc, ak je práca v príslušnom sektore v hostiteľskom členskom štáte stále povolená. Usmernenie týkajúce sa dočasného obmedzenia neopodstatneného cestovania do EÚ pomôže najmä pohraničnej stráži a vízovým orgánom. Poskytne im poradenstvo týkajúce sa vykonávania dočasného obmedzenia na vonkajších hraniciach, uľahčenia tranzitných režimov pre repatriáciu občanov EÚ a vízových otázok.