Zemepisné označenia – európsky poklad v hodnote 75 miliárd EUR

20.04.2020

Európska komisia dnes uverejnila štúdiu, podľa ktorej majú poľnohospodárske výrobky, potraviny a nápoje, ktorých názvy sú chránené prostredníctvom systému zemepisných označení Európskej únie, predajnú hodnotu takmer 75 miliárd EUR. Konštatuje v nej, že predajná hodnota výrobku chráneného systémom kvality je oproti predajnej hodnote podobných necertifikovaných výrobkov v priemere dvojnásobná. Vychádza pritom zo zoznamu výrobkov chránených v rámci systémov kvality EÚ vo všetkých členských štátoch. Takáto ochrana sa v súčasnosti uplatňuje na viac než 1 470 výrobkov.